سفارشات شهر تهران با استفاده از پیک‌های شهری خواهد بود و شما میتوانید یک ساعت بعد از ثبت سفارش، محصولات خود را دریافت کنید.

ارسال سفارشات برای شهرستان‌ها با استفاده از اداره پست خواهد بود.

امکان ثبت سفارش در ایام تعطیلات نیز وجود دارد.